Părinţii ai căror copii împlinesc 6 ani vor trebui să-i înscrie începând cu 24 februarie în clasa pregătitoare. Regulile pentru înscriere au rămas la fel ca anul trecut. Părinţii îşi vor putea înscrie copiii la orice şcoală doresc, numai că fiecare instituţie de învăţământ va avea propriile criterii de admitere, iar prioritate vor avea copiii care locuiesc în circumscripţia şcolii.

Potrivit metodologiei Ministerului Educaţiei, părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2014, au obligaţia de a-i înscrie în învăţământul primar în clasa pregătitoare. Regulamentul prevede că, la fel ca şi anul trecut, copiii de 7 ani împliniţi până la 31 august 2014, care nu au urmat clasa pregătitoare anul trecut, pot fi înscrişi direct in clasa I.

 

Înscrierile în clasa pregătitoare şi în clasa I încep pe 24 februarie, dar părinţii pot afla informaţii despre numărul de locuri pe care îl are fiecare şcoală începând cu 17 februarie, când fiecare unitate de învăţământ va afişa la sediul şi pe site-ul propriu numărul de clase pregătitoare alocate.

La fel ca şi în 2013, înscrierea în clasa zero se va face în două etape. Prima etapă are loc între 24 februarie şi 14 martie, când părinţii vor completa online sau la sediul şcolii cererea tip de înscriere. Fiecare şcoală va avea un program de luni până vineri între 8 şi 20, iar sâmbăta între orele 8 şi 13.

De asemenea, la sediul fiecărei şcoli şi pe site-ul acesteia vor fi afişate informaţiile ce permit părinţilor să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul şcolii.  Astfel, părinţii pot afla dacă cursursurile se desfăşoară la şcoală sau la grădiniţă sau dacă există after-school.

Tot de la sediul şcolii, părinţii pot afla care sunt criteriile specifice de departajare, aprobate de reprezentanţii şcolii, dar şi ce documente trebuie să aducă ca să dovedească îndeplinirea acestor criterii.

CALENDAR ÎNSCRIERE 2014 în CLASA PREGĂTITOARE

După ce pe 17 februarie fiecare şcoală afişează numărul de clase pe care le avea în anul şcolar 2014-2015, înscrierea continuă după cum urmează:

PRIMA ETAPĂ de ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2014

- 19 - 28 februarie 2014 -  În fiecare şcoală cu clase pregătitoare se va organiza ziua porţilor deschise, zi în care părinţii pot vizita şcolile şi pot discuta cu profesorii care le vor răspunde la întrebările despre şcoală.

- 17 - 28 februarie 2014 - Organizarea în grîdiniţe a întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţa care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2014-2015, în învăţământul primar.

- 18 februarie - 12 martie 2014 - Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor

- 18 februarie - 13 martie 2014 - Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.

- 21 - 22 martie 2014-  Afişarea în şcoli şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al şcolilor a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE 2014 la CLASA PREGĂTITOARE

- 24 martie 2014 - Fiecare şcoală va afişa la sediul propriu şi pe site-ul inspectoratului procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile.

- 25 martie - 4 aprilie 2014 - Părinţii ai căror copii nu au fost cuprinşi în nicio şcoală sau n-au participat la înscriere în prima etapă vor depune cererea-tip de înscriere la secretariatul şcolii.

- 11 aprilie 2014- Afişarea la fiecare şcoală a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregatitoare.

- 14 -18 aprilie 2014 - Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ. Tot în acest interval are loc soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului.

CALENDAR ÎNSCRIERE 2014 în CLASA ÎNTÂI

La fel ca şi anul trecut, copiii de 7 ani împliniţi până la 31 august 2014 care nu au urmat clasa pregătitoare anul trecut pot fi înscrişi  direct in clasa I.

Calendarul ÎNSCRIERE 2014 în CLASA ÎNTÂI a copiilor de 7 ani care are loc după cum urmează:

- 24 februarie - 14 martie 2014 - Depunerea fişelor de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copilului la şcoala de circumscripţie.

- 17 - 21 martie 201 - Şcolile vor soluţiona cererile de înscriere depuse de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala de circumscripţie.

- 7 - 10 aprilie 2014 - Fiecare şcoală soluţionează  cererile de înscriere depuse de părinţii care solicită înscrierea în altă şcoală decât şcoala de circumscripţie.

- 11 aprilie 2014 - Fiecare şcoală afişează  listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa I.

 

 

Ştiri

CLASA PREGATITOARE - ANUL SCOLAR 2020 - 2021

2020-02-24 17:43:53

Conform Planului de scolarizare 2020 - 2021 la nivelul PJ-ului, Scoala Gimnaziala Grozavesti Corbii Mari, vor fi numai doua clase pregatitoare .

               1.   La Scoala Gimnaziala Grozavesti Corbii Mari - 0.5 clasa cu 6 elevi .

  Pe  data de 04.03.2020 este stabilita ,, Ziua portilor deschise ´´ si Sedinta de informare a parintilor .

                2.  La Scoala Primara Nr. 2 Grozavesti Corbii Mari - 1 clasa cu 18 elevi .

Pe data de 27.02.2020 este stabilita ,, Ziua portilor deschise " si Sedinta de informare a parintilor .

12.1 Formular F01-PO-76/M1-01: Anunț de selectie: Anunț selecție cadre didactice

 1 iulie 2018              

12.1                       FormularF01-PO-76/M1-01:Anunț de selectie

                                    Anunț selecție cadre didactice

În perioada 2018-2021, se implementează proiectulPOCU/138/4/1/115130 nr. 2864/21.03.2018 Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita. Proiectul este implementat de Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița în calitate de Solicitant împreună cu Comuna Corbii Mari- Partener 1, Școala Gimnazială Corbii Mari– Partener 2, Școala Gimnazială Grozăvești– Partener 3, Asociația Atitudini și Alternative– Partener 4, IPA SA– Partener 5 și Fax Media Consulting SRL– Partener 6.

Obiectivul general al proiectului este reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru un număr de 560 de persoane care trăiesc în comunități marginalizate din comuna Corbii Mari, jud. Dâmbovița, printr-o abordare bazată pe măsuri integrate vizând îmbunătățiri sustenabile în ceea ce privește capitalul uman, ocuparea forței de muncă și condițiile sociale, medicale, juridice și de locuit.

Proiectul se va implementa în Regiunea Sud-Muntenia, Județul Dâmbovița, Comuna Corbii Mari, respectiv comunitatea marginalizată din satele Baraceni, Corbii Mari, Grozavesti, Petresti, Podu Corbencii, Satu Nou, Ungureni și Vadu Stanchii.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, în intervalul 22 martie 2018 – 21 martie 2021, iar principalele acțiuni sunt:

Valoarea totală estimată a proiectului este de 22.499.511,94 lei(inclusiv TVA). Valoarea totală eligibilă a proiectului este 22.499.511,94 lei (inclusiv TVA), din care 18.795.431,52 Lei (inclusiv TVA) reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE, 3.139.635,64 lei (inclusiv TVA) reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 564.44,78 lei (inclusiv TVA) reprezintă valoarea co-finanțării eligibile.

În cadrul proiectului menţionat se realizează selectarea unui număr de  4 cadre didactice, care să vor constitui grup ţintă în cadrul proiectului, în vederea îmbunătăţirii competenţelor şi a implementării celor dobândite, în activitatea curentă.

Procesul de selecție se desfășoară în perioada 23-25.07.2018 și constă în evaluarea candidaturii depuse.

Informații suplimentare puteți obține la sediul Școlii Gimnaziale Grozavesti, persoană de contact CIOTAN AURA, Telefon: 0723282392 .

Proiectul POCU/138/4/1/115130 nr. 2864/21.03.2018 „Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita”

NR.43/04.05.2018

      1. FormularF01-PO-76/M1-01:Anunț de selectie

Anunț selecțiecoordonator proiect si expert furnizare content platforma educationala in cadrul proiectuluiPOCU/138/4/1/115130 nr. 2864/21.03.2018Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita”,pentru Partener 3 – Școala Gimnaziala Grozavesti.

 

În perioada 2018-2021, se implementează proiectulPOCU/138/4/1/115130 nr. 2864/21.03.2018Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita.Proiectul este implementat de Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița în calitate de Solicitant împreună cu Comuna Corbii Mari- Partener 1, Școala Gimnazială Corbii Mari– Partener 2, Școala Gimnazială Grozăvești– Partener 3, Asociația Atitudini și Alternative– Partener 4, IPA SA– Partener 5 și Fax Media Consulting SRL– Partener 6.

Obiectivul general al proiectului este reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru un număr de 560 de persoane care trăiesc în comunități marginalizate din comuna Corbii Mari, jud. Dâmbovița, printr-o abordare bazată pe măsuri integrate vizând îmbunătățiri sustenabile în ceea ce privește capitalul uman, ocuparea forței de muncă și condițiile sociale, medicale, juridice și de locuit.

Proiectul se va implementa în Regiunea Sud-Muntenia, Județul Dâmbovița, Comuna Corbii Mari, respectiv comunitatea marginalizată din satele Baraceni, Corbii Mari, Grozavesti, Petresti, Podu Corbencii, Satu Nou, Ungureni și Vadu Stanchii.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, în intervalul 22 martie 2018 – 21 martie 2021, iar principalele acțiuni sunt:

Sprijin în domeniul educației pentru 200 persoane;

Sprijin pentru creșterea gradului de ocupare prin formare profesională și stimularea antreprenoriatului pentru 320 de beneficiari, adică peste 57% din grupul țintă, din care minim 80 de etnie romă, adică peste 52% din numărul beneficiarilor de etnie romă implicați in proiect;

Dezvoltarea și furnizarea de servicii sociale si medicale de calitate pentru membrii grupului țintă;

Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru minim 40 gospodării;

Reglementarea actelor juridice pentru minim 40 persoane;

Combaterea discriminării, promovarea multiculturalismului prin toate campaniile de informare și conștientizare ale proiectului, precum și implicarea activă în acțiuni de voluntariat a minim 30 membri din grupul țintă.

Valoarea totală estimată a proiectului este de 22.499.511,94 lei(inclusiv TVA). Valoarea totală eligibilă a proiectului este 22.499.511,94 lei (inclusiv TVA), din care 18.795.431,52 Lei (inclusiv TVA) reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE, 3.139.635,64 lei (inclusiv TVA) reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 564.44,78 lei (inclusiv TVA) reprezintă valoarea co-finanțării eligibile.

 

În cadrul proiectului menţionat se realizează selectarea unui număr de 2 cadre didactice, care vor avea statutul decoordonator proiect si expert furnizare content platforma educationala în cadrul proiectului, în vederea îmbunătăţirii competenţelor şi a implementării celor dobândite, în activitatea curentă.

Procesul de selecție se desfășoară în perioada 10-15.05.2018 și constă în evaluarea candidaturii depuse.

Informații suplimentare puteți obține la sediul Școlii Gimnaziale Grozavesti, persoanădecontact CIOTAN AURA Telefon :0723282392 .

 

Proiectul POCU/138/4/1/115130 nr. 2864/21.03.2018 „Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita”

2019-01-30 17:06:27

 

În perioada 2018-2021, se implementează proiectulPOCU/138/4/1/115130 nr. 2864/21.03.2018 Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita.Proiectul este implementat de Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița în calitate de Solicitant împreună cu Comuna Corbii Mari- Partener 1, Școala Gimnazială Corbii Mari– Partener 2, Școala Gimnazială Grozăvești– Partener 3, Asociația Atitudini și Alternative– Partener 4, IPA SA– Partener 5 și Fax Media Consulting SRL– Partener 6.

Obiectivul general al proiectului este reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru un număr de 560 de persoane care trăiesc în comunități marginalizate din comuna Corbii Mari, jud. Dâmbovița, printr-o abordare bazată pe măsuri integrate vizând îmbunătățiri sustenabile în ceea ce privește capitalul uman, ocuparea forței de muncă și condițiile sociale, medicale, juridice și de locuit.

Proiectul se va implementa în Regiunea Sud-Muntenia, Județul Dâmbovița, Comuna Corbii Mari, respectiv comunitatea marginalizată din satele Baraceni, Corbii Mari, Grozavesti, Petresti, Podu Corbencii, Satu Nou, Ungureni și Vadu Stanchii.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, în intervalul 22 martie 2018 – 21 martie 2021, iar principalele acțiuni sunt:

În perioada 2018-2021, se implementează proiectulPOCU/138/4/1/115130 nr. 2864/21.03.2018 Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita.Proiectul este implementat de Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița în calitate de Solicitant împreună cu Comuna Corbii Mari- Partener 1, Școala Gimnazială Corbii Mari– Partener 2, Școala Gimnazială Grozăvești– Partener 3, Asociația Atitudini și Alternative– Partener 4, IPA SA– Partener 5 și Fax Media Consulting SRL– Partener 6.

Obiectivul general al proiectului este reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru un număr de 560 de persoane care trăiesc în comunități marginalizate din comuna Corbii Mari, jud. Dâmbovița, printr-o abordare bazată pe măsuri integrate vizând îmbunătățiri sustenabile în ceea ce privește capitalul uman, ocuparea forței de muncă și condițiile sociale, medicale, juridice și de locuit.

Proiectul se va implementa în Regiunea Sud-Muntenia, Județul Dâmbovița, Comuna Corbii Mari, respectiv comunitatea marginalizată din satele Baraceni, Corbii Mari, Grozavesti, Petresti, Podu Corbencii, Satu Nou, Ungureni și Vadu Stanchii.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, în intervalul 22 martie 2018 – 21 martie 2021, iar principalele acțiuni sunt:Sprijin în domeniul educației pentru 200 persoane;
Sprijin pentru creșterea gradului de ocupare prin formare profesională și stimularea antreprenoriatului pentru 320 de beneficiari, adică peste 57% din grupul țintă, din care minim 80 de etnie romă, adică peste 52% din numărul beneficiarilor de etnie romă implicați in proiect;
Dezvoltarea și furnizarea de servicii sociale si medicale de calitate pentru membrii grupului țintă;
Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru minim 40 gospodării;
Reglementarea actelor juridice pentru minim 40 persoane;
Combaterea discriminării, promovarea multiculturalismului prin toate campaniile de informare și conștientizare ale proiectului, precum și implicarea activă în acțiuni de voluntariat a minim 30 membri din grupul țintă.
Valoarea totală estimată a proiectului este de 22.499.511,94 lei(inclusiv TVA). Valoarea totală eligibilă a proiectului este 22.499.511,94 lei (inclusiv TVA), din care 18.795.431,52 Lei (inclusiv TVA) reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE, 3.139.635,64 lei (inclusiv TVA) reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 564.44,78 lei (inclusiv TVA) reprezintă valoarea co-finanțării eligibile.

În cadrul proiectului menţionat se realizează selectarea unui număr de 4 cadre didactice, care să vor constitui grup ţintă în cadrul proiectului, în vederea îmbunătăţirii competenţelor şi a implementării celor dobândite, în activitatea curentă.
Procesul de selecție se desfășoară în perioada 23-25.07.2018 și constă în evaluarea candidaturii depuse.
Informații suplimentare puteți obține la sediul Școlii Gimnaziale Grozavesti, persoană de contact CIOTAN AURA Telefon :0723282392 .

2018-05-04

Proiectul POCU/138/4/1/115130 nr. 2864/21.03.2018 „Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita”

2019-01-30 20:30:16

NR.43/04.05.2018

 

 

 

 

      1. Formular F01-PO-76/M1-01:Anunț de selectie

Anunț selecție coordonator proiect si expert furnizare content platforma educationala in cadrul proiectului POCU/138/4/1/115130 nr. 2864/21.03.2018 Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita”, pentru Partener 3 – Școala Gimnaziala Grozavesti.

 

În perioada 2018-2021, se implementează proiectulPOCU/138/4/1/115130 nr. 2864/21.03.2018 Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita.Proiectul este implementat de Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița în calitate de Solicitant împreună cu Comuna Corbii Mari- Partener 1, Școala Gimnazială Corbii Mari– Partener 2, Școala Gimnazială Grozăvești– Partener 3, Asociația Atitudini și Alternative– Partener 4, IPA SA– Partener 5 și Fax Media Consulting SRL– Partener 6.

Obiectivul general al proiectului este reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru un număr de 560 de persoane care trăiesc în comunități marginalizate din comuna Corbii Mari, jud. Dâmbovița, printr-o abordare bazată pe măsuri integrate vizând îmbunătățiri sustenabile în ceea ce privește capitalul uman, ocuparea forței de muncă și condițiile sociale, medicale, juridice și de locuit.

Proiectul se va implementa în Regiunea Sud-Muntenia, Județul Dâmbovița, Comuna Corbii Mari, respectiv comunitatea marginalizată din satele Baraceni, Corbii Mari, Grozavesti, Petresti, Podu Corbencii, Satu Nou, Ungureni și Vadu Stanchii.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, în intervalul 22 martie 2018 – 21 martie 2021, iar principalele acțiuni sunt:

Sprijin în domeniul educației pentru 200 persoane;

Sprijin pentru creșterea gradului de ocupare prin formare profesională și stimularea antreprenoriatului pentru 320 de beneficiari, adică peste 57% din grupul țintă, din care minim 80 de etnie romă, adică peste 52% din numărul beneficiarilor de etnie romă implicați in proiect;

Dezvoltarea și furnizarea de servicii sociale si medicale de calitate pentru membrii grupului țintă;

Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru minim 40 gospodării;

Reglementarea actelor juridice pentru minim 40 persoane;

Combaterea discriminării, promovarea multiculturalismului prin toate campaniile de informare și conștientizare ale proiectului, precum și implicarea activă în acțiuni de voluntariat a minim 30 membri din grupul țintă.

Valoarea totală estimată a proiectului este de 22.499.511,94 lei(inclusiv TVA). Valoarea totală eligibilă a proiectului este 22.499.511,94 lei (inclusiv TVA), din care 18.795.431,52 Lei (inclusiv TVA) reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE, 3.139.635,64 lei (inclusiv TVA) reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 564.44,78 lei (inclusiv TVA) reprezintă valoarea co-finanțării eligibile.

 

În cadrul proiectului menţionat se realizează selectarea unui număr de 2 cadre didactice, care vor avea statutul de coordonator proiect si expert furnizare content platforma educationala în cadrul proiectului, în vederea îmbunătăţirii competenţelor şi a implementării celor dobândite, în activitatea curentă.

Procesul de selecție se desfășoară în perioada 10-15.05.2018 și constă în evaluarea candidaturii depuse.

Informații suplimentare puteți obține la sediul Școlii Gimnaziale Grozavesti, persoană decontact CIOTAN AURA Telefon :0723282392 .

Proiectul POCU/138/4/1/115130 nr. 2864/21.03.2018 „Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita”

2019-01-30 17:06:27

În perioada 2018-2021, se implementează proiectulPOCU/138/4/1/115130 nr. 2864/21.03.2018 Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita.Proiectul este implementat de Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița în calitate de Solicitant împreună cu Comuna Corbii Mari- Partener 1, Școala Gimnazială Corbii Mari– Partener 2, Școala Gimnazială Grozăvești– Partener 3, Asociația Atitudini și Alternative– Partener 4, IPA SA– Partener 5 și Fax Media Consulting SRL– Partener 6.

Obiectivul general al proiectului este reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru un număr de 560 de persoane care trăiesc în comunități marginalizate din comuna Corbii Mari, jud. Dâmbovița, printr-o abordare bazată pe măsuri integrate vizând îmbunătățiri sustenabile în ceea ce privește capitalul uman, ocuparea forței de muncă și condițiile sociale, medicale, juridice și de locuit.

Proiectul se va implementa în Regiunea Sud-Muntenia, Județul Dâmbovița, Comuna Corbii Mari, respectiv comunitatea marginalizată din satele Baraceni, Corbii Mari, Grozavesti, Petresti, Podu Corbencii, Satu Nou, Ungureni și Vadu Stanchii.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, în intervalul 22 martie 2018 – 21 martie 2021, iar principalele acțiuni sunt:

În perioada 2018-2021, se implementează proiectulPOCU/138/4/1/115130 nr. 2864/21.03.2018 Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita.Proiectul este implementat de Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița în calitate de Solicitant împreună cu Comuna Corbii Mari- Partener 1, Școala Gimnazială Corbii Mari– Partener 2, Școala Gimnazială Grozăvești– Partener 3, Asociația Atitudini și Alternative– Partener 4, IPA SA– Partener 5 și Fax Media Consulting SRL– Partener 6.

Obiectivul general al proiectului este reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru un număr de 560 de persoane care trăiesc în comunități marginalizate din comuna Corbii Mari, jud. Dâmbovița, printr-o abordare bazată pe măsuri integrate vizând îmbunătățiri sustenabile în ceea ce privește capitalul uman, ocuparea forței de muncă și condițiile sociale, medicale, juridice și de locuit.

Proiectul se va implementa în Regiunea Sud-Muntenia, Județul Dâmbovița, Comuna Corbii Mari, respectiv comunitatea marginalizată din satele Baraceni, Corbii Mari, Grozavesti, Petresti, Podu Corbencii, Satu Nou, Ungureni și Vadu Stanchii.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, în intervalul 22 martie 2018 – 21 martie 2021, iar principalele acțiuni sunt:Sprijin în domeniul educației pentru 200 persoane;
Sprijin pentru creșterea gradului de ocupare prin formare profesională și stimularea antreprenoriatului pentru 320 de beneficiari, adică peste 57% din grupul țintă, din care minim 80 de etnie romă, adică peste 52% din numărul beneficiarilor de etnie romă implicați in proiect;
Dezvoltarea și furnizarea de servicii sociale si medicale de calitate pentru membrii grupului țintă;
Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru minim 40 gospodării;
Reglementarea actelor juridice pentru minim 40 persoane;
Combaterea discriminării, promovarea multiculturalismului prin toate campaniile de informare și conștientizare ale proiectului, precum și implicarea activă în acțiuni de voluntariat a minim 30 membri din grupul țintă.
Valoarea totală estimată a proiectului este de 22.499.511,94 lei(inclusiv TVA). Valoarea totală eligibilă a proiectului este 22.499.511,94 lei (inclusiv TVA), din care 18.795.431,52 Lei (inclusiv TVA) reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE, 3.139.635,64 lei (inclusiv TVA) reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 564.44,78 lei (inclusiv TVA) reprezintă valoarea co-finanțării eligibile.

În cadrul proiectului menţionat se realizează selectarea unui număr de 4 cadre didactice, care să vor constitui grup ţintă în cadrul proiectului, în vederea îmbunătăţirii competenţelor şi a implementării celor dobândite, în activitatea curentă.
Procesul de selecție se desfășoară în perioada 23-25.07.2018 și constă în evaluarea candidaturii depuse.
Informații suplimentare puteți obține la sediul Școlii Gimnaziale Grozavesti, persoană de contact CIOTAN AURA Telefon :0723282392 .

Proiectul POCU/138/4/1/115130 nr. 2864/21.03.2018 „Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita”

2019-01-30 17:01:22

Anunt.pdf

TABEL NOMINAL - CLASA PREGATITOARE 2017-2018

2017-03-27 10:52:24

CLASA_PREGATITOARE.docx

LISTA CU PERSONALUL

2016-05-10 08:29:52

LISTA_CU_PERONALUL.docx

OFERTA EDUCATIONALA GRADINITE

2016-05-04 08:33:45

oferta_educationala_gradinite.docx

DETALIEREA CHELTUIELILOR - ANUL 2016

2016-03-29 11:43:43

Detaliere_cheltuieli.PDF

Elevi admisi in clasa pregatitoare 2016-2017

2016-03-29 11:43:00

tabel_nominal_clasa_pregatitoare_-2016_-_2017.docx